Corrida - zaterdag 13 juni 2020

Wat

Goedgekeurd door het college op 29 juli 2019
Op de website geplaatst op 14 augustus 2019

Artikel 1

Op zaterdag 13 juni 2020 tussen 17.30 u. en 21.30 u. wordt de toegang verboden voor iedere bestuurder in de Fortbaan vanaf de Fort II straat tot aan de Van Asschestraat.

De toegang wordt verboden door het plaatsen van nadarhekken voorzien van het verkeersbord C3 + 3 gele knipperlichten (dagslapers) in volgende straten:

 • in de Fortbaan ter hoogte van de Fort II straat;
 • in de Silsstraat ter hoogte van de Fortbaan;
 • in de Roosekapellaan ter hoogte van de Fortbaan;
 • in de Volkaertslei ter hoogte van de Fortbaan;
 • in de Kandonklaan ter hoogte van de Fortbaan;
 • in de verbindingsweg ter hoogte van de Fortbaan;
 • in de Fortbaan ter hoogte van de Van Asschestraat.

Deze nadarbarelen mogen geplaatst worden ten vroegste om 17.30 u. en dienen zo vlug mogelijk na afloop van het evenement verwijderd te worden.

Artikel 2

Op zaterdag 13 juni 2020 tussen 17.30 u. en 21.30 u. is het eveneens verboden te parkeren in de Fortbaan vanaf de Fort II straat tot aan de Van Asschestraat.

Het parkeerverbod wordt ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 met onderbord "op 13 juni 2020 tussen 17.30 en 21.30 u." in dezelfde zone als vermeld in artikel 1.

De borden die dit stilstaan- en parkeerverbod aangeven dienen bij voorkeur 48, minimaal 24 uur voorafgaand aan het verbod geplaatst te worden. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden dient overgemaakt te worden aan de politie.

Artikel 3

In volgende straten dienen nadars met C3 + een onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer + F45 geplaatst te worden:

 • de Rooseweg ter hoogte van de Moffenhoeve;
 • de Silsstraat ter hoogte van de Maria Clarastraat;
 • de Roosekapellaan ter hoogte van de Volkaertslei;
 • de Kandoncklaan ter hoogte van de Van Tichelenlei.

Ook deze signalisatie mag geplaatst worden ten vroegste om 17.30 u., en dient zo vlug mogelijk na afloop van het evenement verwijderd te worden.

Artikel 4

Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

 • dringende interventies van de hulpdiensten;
 • dringend opgeroepen geneesheren.

Artikel 5

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, die in geval van nood opengezet moet worden.

Artikel 6

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisatie, volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 7

Overtredingen worden bestraft met politiestraffen, tenzij andere wetten, decreten of besluiten een zwaardere straf voorzien.

Artikel 8

Er zal politie aanwezig zijn op het kruispunt van de Volkaertslei met de Fortbaan en het kruispunt Van Asschestraat - Fortbaan.

Artikel 9

De organisatie dient de buurtbewoners op de hoogte te brengen van hun evenement.

Artikel 10

Dit besluit schept geen rechten voor een volgende editie.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket