Constructies in de voor- en zijtuin: wat kan?

Wat

Beleidsvisie

De gemeente wil de voor- en zijtuinen graag zoveel mogelijk groen houden en zoveel mogelijk stimuleren om ze terug groen(er) te maken. De gemeente streeft ernaar om de oppervlakte van de verhardingen beperkt te houden zodat het hemelwater voldoende ruimte heeft om te infiltreren in de bodem.

Hoe meer verhardingen in de voortuin en de zijtuin, hoe minder plaats voor groenaanleg (struiken, bomen, bloemen en gras) wat nadelig is voor het ‘groene’ straatbeeld en de ‘groene’ aankleding van de woning. Een voortuin en een zijtuin moet als tuin aangelegd worden en ook als zodanig behouden blijven.

Voorwaarden voor het plaatsen van een constructie in je voort- of zijtuin

Indien je een constructie in je voor- of zijtuin wenst te plaatsen, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Een voorbeeld van zo'n constructie is een fietskast om je fietsen veilig te stallen of een overdekte ruimte om afvalcontainers verborgen weg te zetten.

Welke woningen komen in aanmerking?

Eén- en meergezinswoningen met een voortuin en/of zijtuin.

Welke constructies komen in aanmerking?

 • Constructies voor het stallen van fietsen of scootmobiels;
 • Constructies voor het plaatsen van afvalcontainers (enkel voor eengezinswoningen);
 • Of een combinatie van beide, maar dit enkel bij eengezinswoningen.

Waar kan de constructie geplaatst worden?

 • In de voortuin op minstens één meter van de voorgevel, als de constructie geheel of
  gedeeltelijk voor een raam staat of tegen de voorgevel, als het een gesloten
  geveldeel betreft;
 • Op minimum 0.50m van de zijdelingse perceelsgrens of op de zijdelingse
  perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar;
 • Op minstens 0.50m van de grens met het openbaar domein (rooilijn).

Welke afmetingen mag de constructie aannemen?

 • Oppervlakte: maximum 1/3 van de voor- en/of zijtuin met een maximale oppervlakte
  van 8m²;
 • Hoogte: maximum 1,60 m.

Hoe mag de constructie eruitzien?

 • De constructie dient uitgevoerd te worden in duurzame en esthetische materialen,
  zoals hout of metaal en dient geïntegreerd te worden in het voortuinontwerp;
 • Het type en de inplanting van de constructie is in harmonie met het straatbeeld;
 • Zeer opvallende constructies zijn niet wenselijk;
 • De constructie is neutraal, mag geen reclame, andere tekst of afbeeldingen bevatten
  en is onverlicht;
 • De constructie wordt maximaal onttrokken van het zicht vanop de openbare weg,
  door aanplantingen in volle grond over een diepte van 0.50m vanaf de rooilijn;
 • Rondom de constructie dient streekeigen groen aangeplant te worden;
 • De constructie dient voorzien te worden van een extensief groendak.

Randvoorwaarden

 • De toegang tot de constructie dient gekoppeld te worden aan de oprit of het
  toegangspad naar de voordeur;
 • Alle extra verhardingen dienen uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen.

Motivatie

Elke aanvraag voor het plaatsen van een constructie in de bouwvrije voor- en zijtuinstrook
dient omstandig gemotiveerd te worden (in de omgevingsvergunning).