Commissie schade aan tuin-en landbouwteelten

Gepubliceerd op vrijdag 19 juni 2020 13.14 u.
Gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten of schattingscommissie vastgelegd in het college van burgemeester en schepenen.

Land- en tuinbouwers die schade geleden hebben aan door hen geteelde producten, kunnen bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen om de schadecommissie samen te roepen. Stuur daarom de nodige informatie en beeldmateriaal naar milieu@wommelgem.be. 

De commissie is samengesteld uit een aantal land- tuinbouwers, een afgevaardigde van de FOD Financiën (controle van belastingen) en de schepen van landbouw.

Deze commissie beslist of de aanvraag al dan niet gegrond is en maakt desgevallend de nodige vaststellingen ter plaatse. Het proces-verbaal van vaststelling van schade aan landbouwteelten kan belangrijk zijn voor de belastingaangifte.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende onlangs opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket