Budget

Het budget is een planningsdocument dat telkens voor de duur van één financieel dienstjaar wordt opgemaakt. Het geeft weer wat er tijdens het dienstjaar ondernomen zal worden om de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan te realiseren. Het valt uiteen in twee delen: de beleidsnota en de financiële nota.

Hieronder kan je het budget voor 2017 raadplegen.