Brug over E313 in Wommelgem blijft gesloten

Gepubliceerd op maandag 13 januari 2020 18.12 u.
De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW.

De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Verdere belasting brug vermijden

Uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen weken op de brug gebeurd zijn blijkt dat de voorspankabels die brugoverspanning dragen door ouderdom en slijtage spanning verliezen. Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af en komt de constructie onder druk te staan. Eén gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en loskomt. Het is dus belangrijk dat verdere significante belasting van de constructie vermeden wordt. Daarom is het niet wenselijk nog geregeld zwaar vervoer over de brug te laten rijden. Om ieder risico uit te sluiten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer besloten de brug volledig af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers mogen wel gebruik maken van de brug.

Geen versnelde afbraak

De brug zal niet versneld afgebroken worden. De toestand van de brug vereist geen onmiddellijke afbraak Door de brug te laten staan blijft een veilige as voor actieve weggebruikers behouden. Gemotoriseerd verkeer zal van de brug van de Doornaardstraat kunnen gebruikmaken. Hier zullen voetgangers en fietsers dan weer geweerd worden. Om in tussentijd te vermijden dat er nog beton loskomt van de brug zal het inspectieritme verhoogd worden, waarbij er naast geregelde visuele inspecties initieel ook één keer per maand een grondige inspectie met hoogtewerkers zal gebeuren om eventueel loszittend beton te detecteren.

Nieuwe brug in 2022

Het agentschap is volop bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe brug. De technische studie is bijna afgerond en de vergunningsaanvraag voor de nieuwe brug zal dit jaar ingediend worden. Deze zal onder meer rekening houden met een eventuele verbreding van de E313 en ook ruimte laten voor een nieuw fietspad onder de brug. Gezien er belangrijke industriële gasleidingen lopen langs de E313 die mogelijk moeten verplaatst worden voor de bouw van deze nieuwe brug kunnen de werken niet vroeger starten dan 2022.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket