Bomen en hagen

Wat

Mag je bomen zomaar kappen of snoeien? Op hoeveel meter van de scheiding mag een boom of een haag geplant worden? In sommige situaties is een omgevingsvergunning vereist. Meer informatie hierover vind je op de website van Ruimte Vlaanderen.

Ook als er geen omgevingsvergunning nodig is kunnen er heel wat vragen opduiken wanneer je een boom of een haag wil planten, of een boom wil rooien. Best consulteer je hiervoor het veldwetboek en het burgerlijk wetboek.

Als je specifieke vragen hebt mag je ons gerust een mailtje sturen met je vragen.

Groen aan of op de erfscheiding

Wanneer er zich beplantingen bevinden aan of op de erfscheiding, kan dit al wel eens voor discussies met je buren zorgen. Hagen die niet onderhouden worden, of te ver zijn doorgegroeid, bomen waarvan de takken te ver overhangen of het licht in of om je woning wegnemen, het zijn veel voorkomende zaken.

Ga steeds eerst het gesprek met je buur aan om het probleem uit te leggen en tot een overeenkomst te komen. Als dit niet lukt, kan je best een brief sturen waarin je je vraag duidelijk formuleert. Als de buur geen stappen onderneemt om tot een oplossing te komen kan je als laatste stap naar de vrederechter gaan. Zij nemen onafhankelijk een beslissing voor beide partijen.