Blue Cava Night - 14 maart 2020

Goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019

Gepubliceerd op 19 december 2019

Artikel 1

Op zaterdag 14 maart 2020 dient er over de ganse lengte van de Tuinbouwstraat een parkeerverbod geplaatst te worden aan beide zijden van de weg door middel van plaatsing van verkeersborden E1. De lijst van de kentekenplaten van de voertuigen die geparkeerd staan op de parkeervrije zone op het ogenblik van de plaatsing van de borden, dienen te worden overgemaakt aan de politie.

Artikel 2

Op zaterdag 14 maart 2020 van 12.00 u. tot 03.00 u. wordt het verkeer tot de Tuinbouwstraat beperkt door plaatsing van een nadarbareel voorzien van het verkeersbord C3, met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" ter hoogte van de ingang van de Tuinbouwstraat.

Ter hoogte van die nadarbareel dient men een steward te voorzien, die drager is van een fluohesje, om het verkeer dat zich in de Tuinbouwstraat wil begeven, te geleiden of te ont

Artikel 3

Uitzondering op artikel 1 en 2 wordt gemaakt voor:

• dringende interventies van de hulpdiensten;

• dringend opgeroepen artsen.

Bijkomende of aanvullende richtlijnen van de hulpdiensten dienen onmiddellijk en punctueel opgevolgd te worden.

Artikel 4

De nodige verkeerstekens zullen geplaatst worden door de organisator, volgens de richtlijnen van politie.

Artikel 5

De omwonenden dienen tijdig ingelicht te worden van het evenement.