Bestuursakkoord

Wat

Dit bestuursakkoord vormt de basis voor de bestuursploeg Wommelgem, om de volgende zes
jaren (2019-2024) naar best vermogen de gemeente Wommelgem te leiden. Het akkoord is een belangrijk werkinstrument en leidraad, afgestemd met de administratieve diensten, maar vormt geen strikt keurslijf.

Het beleid van het bestuur is immers gedurende de volledige legislatuur onderhevig aan kansen en
bedreigingen. Het bestuur dient nog steeds te kunnen inspelen op opportuniteiten en tendensen, en dient ook rekening te houden met bovenlokale invloeden (zoals wijzigingen in het wettelijk kader).

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket