Bestuursakkoord

Wat

Dit bestuursakkoord vormt de basis voor de bestuursploeg Wommelgem, om de volgende zes
jaren (2019-2024) naar best vermogen de gemeente Wommelgem te leiden. Het akkoord is een belangrijk werkinstrument en leidraad, afgestemd met de administratieve diensten, maar vormt geen strikt keurslijf.

Het beleid van het bestuur is immers gedurende de volledige legislatuur onderhevig aan kansen en
bedreigingen. Het bestuur dient nog steeds te kunnen inspelen op opportuniteiten en tendensen, en dient ook rekening te houden met bovenlokale invloeden (zoals wijzigingen in het wettelijk kader).