Bereid je bedrijf voor op de Brexit

Gepubliceerd op maandag 28 december 2020 17.02 u.
Al enkele maanden onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van hun toekomstige relatie. Die overgangsperiode loopt eind 2020 af. Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit een realiteit die voor bedrijven heel wat gevolgen heeft.

Daarom is het uiterst belangrijk jouw onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden. De website www.brexit.belgium.be en de Brexit Impact Scan van de FOD Economie helpen je om dat allemaal in kaart te brengen.

Op 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) een land buiten de EU en gelden er andere handelsafspraken dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, procedures voor de in- en uitvoer van producten of kwaliteitseisen.

Het is duidelijk dat de brexit een grote economische impact zal hebben op ons land. Maar wat is de concrete impact voor jouw bedrijf? Met behulp van de Brexit Impact Scan (www.brexit-impact-scan.be) van de FOD Economie kom je te weten waar je moet bij stilstaan en wat je kan doen om jouw bedrijf voor te bereiden. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van de brexit op je onderneming. De vragen gaan over invoer, uitvoer, intellectuele eigendom, gebruik van digitale diensten, vervoer en toeleveranciers.

Meer info

www.brexit.belgium.be 
De website van Brexit Impact Scan