Belastingreglement administratieve stukken en identiteitskaarten

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 19 december 2019.
Gepubliceerd op website op 23 december 2019.