Belastingen op opcentiemen op de onroerende voorheffing 2018-2019

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 16 november 2017.
Datum publicatie website: dinsdag 14 maart 2018.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2018 wordt het bestaande belastingreglement van 19 december 2013 tot vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing opgeheven.

Artikel 2

Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt er ten behoeve van de gemeente Wommelgem een aanvullende belasting op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 630 opcentiemen op de Vlaamse belasting op de onroerende voorheffing.

Artikel 4

De vestiging en invordering van de gemeentebelasting gebeurt door de Vlaamse Belastingdienst.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Deze beslissing wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.