Belasting op vergunningsplichtigen klasse 1 of 2

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 19 december 2019.
Gepubliceerd op website op 23 december 2019.