Belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 17 december 2020
Gepubliceerd op website op 18 december 2020

Bekijk het belastingreglement via Meeting Burger (klik hier).