Belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 17 december 2020
Gepubliceerd op website op 18 december 2020

Bekijk het belastingreglement via Meeting Burger (klik hier).

Bovenstaand belastingreglement is van toepassing op vergunningsaanvragen die vóór 1 januari 2022 volledig en ontvankelijk werden verklaard. Voor vergunningen die na deze datum volledig en ontvankelijk zijn verklaard, geldt het nieuwe retributiereglement