Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning: Vremdesteenweg 114

Gepubliceerd op maandag 1 oktober 2018 0 u.
Het gemeentebestuur deelt mee dat Dirk Mermans op 27 augustus 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit heeft ingediend bij de gemeente Wommelgem.

Meer bepaald het uitbreiden van een tuinbouwonderneming, het aanleggen van een wateropslagbekken, een wadi en het plaatsen van een wateropslagtank.

De aanvraag heeft betrekking op Vremdesteenweg 114 2160 Wommelgem met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie D 150 T, 150 D, 150 V, 151 A, 152 A, 153 B, 157 V, 157 W, 157 Z, 157 S, 159 C en 178 L.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op de gemeentelijke dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem.

De standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, tot en met 31 oktober 2018 en kunnen worden bezorgd:

  • Analoog per brief op de gemeentelijke dienst.
  • Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer informatie kan u terecht bij voormelde gemeentelijke dienst, of via mail: omgeving@wommelgem.be