Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning: Marijn Palmans

Gepubliceerd op woensdag 11 april 2018 0 u.
Het gemeentebestuur deelt mee dat door Marijn Palmans op 24 februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend bij de gemeente Wommelgem voor stedenbouwkundige handelingen, meer bepaald het verkavelen van een grond in twee loten en een restperceel.

De aanvraag heeft betrekking op de percelen gelegen te Dasstraat 22 en Adolf Mortelmansstraat zn, kadastraal gekend als sectie C 234 E2 en 236 C2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op de gemeentelijke dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem. Een beperkte inzage is ook mogelijk via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, tot en met 11 mei 2018 en kunnen worden bezorgd:

  • Analoog per brief op de gemeentelijke dienst.
  • Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Voor meer informatie kan u terecht bij voormelde gemeentelijke dienst, of via mail: omgeving@wommelgem.be