Beheerraad bibliotheek

De beheerraad heeft tot doel de algemene werking van de bibliotheek te sturen. Hij verstrekt adviezen aan het schepencollege en/of de gemeenteraad over het dienstreglement, de structuur van de bib, het globale collectiebeleid en de activiteiten die de bib organiseert.

De raad vergadert zo’n twee tot drie keer per jaar. Hij is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van afgevaardigden van de gemeenteraad en van individuele gebruikers.

Samenstelling