Administratieve hulp aan senioren

Wat

Senioren kunnen op het senioreninfopunt van het OCMW Wommelgem terecht om informatie te krijgen over alle tegemoetkomingen en sociale hulp waar ze recht op hebben. Gespecialiseerde maatschappelijk werkers bieden hulp bij allerlei administratieve aangelegenheden.

Specifieke diensten

Ook voor verdere informatie en doorverwijzing met betrekking tot volgende zaken kan je terecht bij onze maatschappelijk werkers van het senioreninfopunt.

PAS (Personen Alarm Systeem)

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en je toch veilig en gerust voelen? Dat kan met een personenalarm. In een noodsituatie, bv. je bent gevallen en raakt niet meer recht, kom je met één druk op de knop in contact met een mantelzorger of een zorgcentrale.Dat is een geruststelling voor jou maar ook voor je mantelzorgers.

Karweidienst

Door een wijziging in de wetgeving verzekert het OCMW Wommelgem vanaf 1 januari 2018 deze dienst niet meer zelf. Er zijn afspraken met private organisaties die deze dienst wel kunnen aanbieden aan Wommelgemnaren. Het OCMW Wommelgem zal met deze partners samenwerken om elke zorgvraag op de meest gepaste wijze te beantwoorden.

Levering van warme maaltijden

Onze medewerkers maken je wegwijs in het aanbod van warme maaltijden aan huis.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente Wommelgem die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.