Johan Terryn | Tot Onze Grote Spijt


Tot Onze Grote Spijt', de nieuwe voorstelling van Johan Terryn, is een wonderlijke reis. Een geestige conférence over dat éne gevoel dat we allemaal kennen en liefst niet willen hebben op ons sterfbed: spijt. “Ge moet u dat voorstellen: ge loopt over een strand, ge zijt helemaal alleen, gesteld op uw eigen gezelschap, het is tegen de middag, de zon schijnt hard ook al is het februari, ge zijt de klif afgedaald om te gaan lezen, ge loopt langs de kliffen naar het plekje waar ge altijd komt liggen en lap: daar ligt ineens op uw pad een dolfijn. Wat zoudt gij doen? Want ineens zijt ge niet meer alleen op dat strand. Ineens is daar een ander leven… in dode vorm weliswaar… een ander verhaal dat uw pad kruist.” 


Praktische informatie

Wanneer

Prijs

€ 15,00

Waar

Vrijetijds centrum Brieleke

Organisatie

vrijetijdscentrum Brieleke

Filter op categorie