Kerkenbeleidsplan: voorstelling en gesprek over het ontwerpplan

Vanuit de Vlaamse overheid werd een aantal jaren geleden een impuls gegeven,
tot een globale denkoefening rond het gebruik, de instandhouding en het beheer van de kerkgebouwen. Deze denkoefening werd sindsdien geconcretiseerd in de vorm van een 'kerkenbeleidsplan'. Dit beleidsplan dient uitgewerkt te worden door de plaatselijke burgerlijke en kerkelijke overheid. Het gaat hier om een proces, met regelmatige evaluatie-momenten waarbij dit plan steeds kan bijgestuurd worden.

Momenteel zijn we zover dat een voorlopige versie van dit plan voor beide parochiekerken van Wommelgem op tafel ligt. Beide overheden voerden een reeks voorbereidende gesprekken. Op kerkelijk vlak gaat het hier om de Kerkfabrieken van de beide parochiekerken H.H.Petrus en Paulus (centrum) en Onze Lieve Vrouw Boodschap (Kandonklaar), de Plaatselijke Kerngroep (verantwoordelijk voor het parochiebeleid van beide parochies) en een vertegenwoordiging van het Bisdom Antwerpen.

In een volgende stap willen we overgaan tot breed gedragen overleg. Het is immers de bedoeling dat de lange termijnvisie voor onze kerkgebouwen, tot stand komt vanuit een uitvoerige dialoog. Naast haar liturgische functie heeft elk kerkgebouw ook een voorname betekenis voor veel mensen, zowel ouderen als jongeren. Daarom is het belangrijk dat wij ook hier in Wommelgem in gesprek kunnen gaan met zoveel mogelijk mensen uit de gemeenschap.

Mogen we u daarom uitnodigen voor een open avond. Deze gaat door op 24 mei 2022, om 20 u. in Parochiecentrum Familia, A.Mortelmansstraat 18. Op deze avond wordt het ontwerp van het kerkenbeleidsplan voor Wommelgem aan het brede publiek voorgesteld.

Iedereen is van harte welkom.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Organisatie

Lokaal bestuur Wommelgem

Filter op categorie