Aanvullende verkeersreglementen

Aanvullende reglementen zijn verkeersreglementen waarbij aan de weggebruikers een bepaald verbod of gebod wordt opgelegd en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden.

Enkele voorbeelden: een snelheidsbeperking, het instellen van éénrichtingsverkeer, creëren van parkeerplaatsen ‚Ķ

Voordat het reglement uitgevoerd kan worden, moeten enkele stappen ondernomen worden.

Procedure 

 • Princiepsbeslissing schepencollege
 • Advies politiediensten
 • Goedkeuring gemeenteraad
 • Voorleggen ministerie van mobiliteit en verkeer
 • Bestellen verkeersborden
 • Plaatsing borden

Het doorlopen van de volledige procedure neemt ongeveer 3 à 4 maanden in beslag.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

 • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
 • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
 • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
 • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
 • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket