Aanvullende verkeersreglementen

Aanvullende reglementen zijn verkeersreglementen waarbij aan de weggebruikers een bepaald verbod of gebod wordt opgelegd en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden.

Enkele voorbeelden: een snelheidsbeperking, het instellen van éénrichtingsverkeer, creëren van parkeerplaatsen ‚Ķ

Voordat het reglement uitgevoerd kan worden, moeten enkele stappen ondernomen worden.

Procedure 

  • Princiepsbeslissing schepencollege
  • Advies politiediensten
  • Goedkeuring gemeenteraad
  • Voorleggen ministerie van mobiliteit en verkeer
  • Bestellen verkeersborden
  • Plaatsing borden

Het doorlopen van de volledige procedure neemt ongeveer 3 à 4 maanden in beslag.

Overzicht