Aanvullende verkeersreglementen

Aanvullende reglementen zijn verkeersreglementen waarbij aan de weggebruikers een bepaald verbod of gebod wordt opgelegd en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden.

Enkele voorbeelden: een snelheidsbeperking, het instellen van éénrichtingsverkeer, creëren van parkeerplaatsen …

Voordat het reglement uitgevoerd kan worden, moeten enkele stappen ondernomen worden.

Procedure 

  • Princiepsbeslissing schepencollege
  • Advies politiediensten
  • Goedkeuring gemeenteraad
  • Voorleggen ministerie van mobiliteit en verkeer
  • Bestellen verkeersborden
  • Plaatsing borden

Het doorlopen van de volledige procedure neemt ongeveer 3 à 4 maanden in beslag.

Overzicht

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne