Aanleg werfreserve administratief medewerker (m/v/x)

Gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018 9.11 u.
Het gemeentebestuur van Wommelgem gaat over tot het aanleggen van een werfreserve met een geldigheidsduur van drie jaar met de bedoeling op termijn over te gaan tot aanwerving in contractueel verband voor de functie van administratief medewerker.

Het gemeentebestuur streeft naar een dynamische en kwaliteitsvolle dienstverlening. Als administratief medewerker sta je in voor de uitvoering van diverse ondersteunende administratieve taken waarbij je rapporteert aan je diensthoofd. De functie is op niveau C.

Taakomschrijving

Briefwisseling

 • Behandeling briefwisseling
 • Opmaken en uittypen van (digitale) briefwisseling

Administratie schepencollege en gemeenteraad

 • Opmaken en uittypen van beslissingen
 • Voorbereiden en afwerken van dossiers

Algemene administratie

 • Klassement
 • Telefoon

Diverse

 • Beantwoorden van allerlei vragen
 • Balie/Loket

Bij afwezigheid van een personeelslid van de dienst dient er door de overige personeelsleden voldoende kennis verworven te zijn om de taken over te nemen. Er kunnen steeds bepaalde verantwoordelijkheden en taken worden toegewezen indien dit noodzakelijk is voor de efficiënte werking van de gemeente.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot het C-niveau.

Kennis

 • Basiskennis van het gemeentedecreet en haar uitvoeringsbesluiten
 • Kennis gangbare informaticatechnieken

Vaardigheden

 • Administratieve vaardigheden
 • Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en aanpakken
 • Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen
 • Verzorgd, snel en correct kunnen werken
 • Vlot kunnen werken met computer

Attitudes

 • Zin voor orde en stiptheid
 • Tact en discretie
 • Dynamisme
 • Flexibiliteit

Solliciteren?

De kandidaturen dienen gericht te worden aan het gemeentebestuur Wommelgem, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem en dienen verzonden te worden uiterlijk op 16 januari 2019. Voeg volgende documenten bij je kandidatuurstelling. Eventuele vragen kan je stellen aan de personeelsdienst.

 • Afschrift diploma’s
 • Motivatiebrief
 • Uitgebreid C.V.