Aangepaste verkeerssituatie in Fortbaan en Doornaardstraat tijdens de werken

Doornaardstraat

Buslijn 421 volgt tijdens de werken een omleiding. De haltes ter hoogte van het kruispunt worden niet bediend. De overige haltes in de Ternesselei (ter hoogte van de Guddegemstraat, Rollebeekstraat en Echelveldstraat) worden in beide richtingen bediend. De bus volgt een omleiding langs de Doornaardstraat, waar ook twee tijdelijke haltes geplaatst zullen worden (in beide richtingen). 

De bussen op deze lijn zijn relatief lang en hebben dus veel ruimte nodig om een bocht te nemen. Om de veiligheid van de passagiers en de andere weggebruikers te garanderen, zal er in twee zones in de Doornaardstraat een parkeerverbod gelden: aan de onpare zijde van huisnummer 5 tot 21 en aan de even zijde van huisnummer 42 tot 56.

Fortbaan

We vragen met aandrang dat iedereen de geldende omleiding via de Herentalsebaan respecteert. Verkeer via sluipwegen is immers zeer gevaarlijk voor de omwonenden en de zwakke weggebruikers. Tijdens de duur van de werken geldt daarom in de volledige Fortbaan een snelheidsbeperking van 50 km/u, niet enkel in het gedeelte dat nu al bebouwde kom is. Net voorbij het kruispunt met de Kandonklaan mag je maximaal 50 km/u rijden. We hopen met deze preventieve maatregel de verkeersveiligheid in jouw straat te garanderen. Politie MINOS zal snelheidscontroles uitvoeren om ervoor te zorgen dat iedereen deze maatregel naleeft.