Aandacht voor verwaarloosde graven

Gepubliceerd op vrijdag 3 juni 2022 10.13 u.
We willen dat onze begraafplaatsen mooie verzorgde parken zijn waar overleden familieleden of vrienden met respect herdacht worden en waar nabestaanden tot rust kunnen komen en verdriet kunnen verwerken. Daarom starten we een procedure om aandacht te vragen voor verwaarloosde graven.

Regelmatig krijgen we signalen dat er grafstenen slecht of niet onderhouden worden en er verwaarloosd bijliggen. Sommige graven verzakken, er komen stukken steen los, de stenen barsten of een graf raakt door onkruid overwoekerd.

Om dat probleem aan te pakken, starten we een procedure verwaarlozing. De procedure verwaarlozing is bedoeld als signaal. We willen enerzijds de wettelijke verplichtingen inzake onderhoud benadrukken en anderzijds de aandacht vestigen op kleine beschadigingen. Zo willen wij vermijden dat er grotere herstellingskosten moeten worden gemaakt.

Aan de ingang van de begraafplaatsen hangt een lijst met de verwaarloosde grafmonumenten
en ook aan de betreffende grafmonumenten zelf hangt een bericht. Als we weten wie de nabestaanden zijn, sturen we hen ook een brief.

Nabestaanden hebben één jaar de tijd om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Ga je werken uitvoeren? Neem voor en na de werken contact op met de dienst burgerzaken. De aanplakking aan het graf zal verwijderd worden, wanneer na controle blijkt dat de nodige herstellingen gebeurd zijn.

Als er binnen de termijn van één jaar geen gevolg wordt gegeven aan de oproep tot herstelling zal het grafmonument verwijderd worden.