Wommelgem Noord: parkeerverbod voor bewegwijzering bedrijventerrein

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 17 november 2016.
Datum publicatie website: dinsdag 13 december 2016.

Artikel 1

Op het grondgebied van Wommelgem aan:

  • Ternesselei 285-287
  • Nijverheidsstraat 94 (tegenover Koralenhoeve)
  • Koralenhoeve 35

volgende maatregel in te voeren:

  • het parkeren is verboden
  • de parkeerreglementering geldt over een afstand van 20m

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door:

  • verkeersborden E1
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc

Artikel 3

Het aanvullend reglement goed te keuren en ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.