Wijnegemsteenweg: wijziging snelheid

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 15 juni 2017.
Datum publicatie website: dinsdag 8 augustus 2017.

Artikel 1 

Volgende maatregel in beide richtingen in te voeren op de Wijnegemsteenweg tussen het einde van de (nieuwe) bebouwde kom ter hoogte van huisnummer 6 en het rondpunt Wijnegemsteenweg / Oelegemsteenweg / Uilenbaan:

  • het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur
    Dit wordt gesignaleerd door:
    • verkeersbord C43 50

Artikel 2 

Het aanvullend reglement goed te keuren en ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.