Vremdesteenweg: wijziging bebouwde kom

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 22 september 2016.
Datum publicatie website: maandag 10 oktober 2016.

Artikel 1

Het aanvullend reglement bebouwde kom van 22 april 1997 (i.e. artikel 2, punt 3) en latere wijzigen aan te passen. Op het grondgebied van Wommelgem, de bebouwde kom af te bakenen bij het binnenrijden door volgend punt:

  • Op de Vremdesteenweg voor het kruispunt Stommehoevenstraat.

Artikel 2

Het begin van de bebouwde kom wordt aangeduid; ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:

  • verkeersborden F1b
  • verkeersborden F3b

Artikel 3

Het aanvullend reglement goed te keuren en ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.