Vraag je verwarmingstoelage tijdig aan

Gepubliceerd op maandag 29 augustus 2022 13 u.
Het economisch herstel na COVID-19 en de Russische invasie van Oekraïne veroorzaken een plotselinge stijging van de energieprijzen.

We brengen graag de extra maatregel voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen, onder jullie aandacht: een eenmalige toelage van 225 euro netto voor de verwarming van het hoofdverblijf.

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de eenmalige toelage van 225 euro netto aanvragen.

Hoe vraag je de toelage aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online (klik hier voor het online formulier) als op papier. Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (vb. via itsme).

Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan of bij OCMW Wommelgem. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar: FOD Economie, Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.


Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Tot wanneer kan je de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen. De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op het bankrekeningnummer dat je op het formulier invulde.

Meer info?

Vraag je verwarmingstoelage tijdig aan Het formulier: https://stookoliecheque.economie.fgov.be Klik hier voor antwoorden op veel gestelde vragen

contact Center FOD Economie
0800 120 33 (gratis nummer)
stookoliecheque@economie.fgov.be