Uilenbaan: Voorrangsreglement wegversmallingen

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad van donderdag 21 september 2017.
Datum publicatie website: 17 oktober 2017.

Artikel 1

Volgende voorrangsregeling in te voeren:

  • Op de Uilenbaan aan de wegversmalling ter hoogte van de Rollebeek, komende van de Ternesselei, moeten bestuurders voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
  • Op de Uilenbaan aan de wegversmalling ter hoogte van huisnummer 72, komende van de Doornaardstraat, moeten bestuurders voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
  • Op de Uilenbaan aan de wegversmalling ter hoogte van de Dorpsloop, komende van de Wijnegemsteenweg/Oelegemsteenweg, moeten bestuurders voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.
  • Dit wordt gesignaleerd door:
    • de verkeersborden B19 bij het inrijden van de wegversmalling en B21 bij het uitrijden.

Artikel 2

Het aanvullend reglement goed te keuren en ter kennisgeving voor te leggen aan het departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid te Brussel.