Kapelstraat: invoering stationeer- en parkeerverbod

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 21 mei 2015.
Datum publicatie website: vrijdag 12 juni 2015.

Artikel 1

In de Kapelstraat van de eerste oprit t.o.v. huisnummer 12 tot aan het kruispunt Koralenhoeve langs beide zijden van de weg wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • het stilstaan en parkeren is verboden.
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E3
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Artikel 2

In de Kapelstraat tussen de eerste en de tweede oprit t.h.v. huisnummer 100 wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen;
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E9b
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden, Xb, Xa

Artikel 3

In de Kapelstraat van huisnummer 85 tot aan de eerste oprit van huisnummer 100 aan de kant van de pare huisnummers wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • het stilstaan en parkeren is verboden.
 • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
 • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
  Dit wordt gesignaleerd door:
  • verkeersborden E3
  • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Artikel 4

In de Kapelstraat t.h.v. het keerpunt op het einde van de straat volgende maatregel in te voeren:

 • het aanbrengen van gele wegmarkeringen (verboden te parkeren) op de boordstenen

Artikel 5

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.