Jan Moonsstraat 11: parkeerverbod

Wat

Aangenomen door de gemeenteraad op donderdag 17 september 2015
Datum publicatie website: dinsdag 29 september 2015

Artikel 1

Akkoord te gaan met het advies van de dienst verkeersexpertise om een parkeerverbod in te voeren in de Jan Moonsstraat vanaf huisnummer 13 (bord E1 met onderbord 12 meter) in de richting van Adolf Mortelmansstraat:

  • het parkeren is verboden.
  • de parkeer reglementering geldt over een afstand van 12 m.

Artikel 2

De dienst openbare werken en mobiliteitĀ opdracht te geven om de wijzigingen voor het parkeren door te voeren in overeenstemming met het aanvullend reglement.

Artikel 3

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.