Individueel bezoldigd personenvervoer (decreet van kracht sinds 1 januari 2020)

Wat

Eén vergunning voor vier soorten diensten:

De vergunning wordt aangevraagd in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, is er geen reden om de vergunning te weigeren. De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en is 5 jaar geldig.

  • Straattaxi
  • Standplaatstaxi
  • Ceremonieel vervoer
  • Openbaarvervoertaxi (nog niet in voege, vermoedelijk najaar 2021)

Bestuurderspas (verplicht vanaf 1 juli 2020)

Iedereen die individueel bezoldigd personenvervoer verzorgt is verplicht vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De bestuurderspas wordt aangevraagd bij en uitgereikt door de gemeente waar de bestuurder gedomicilieerd is.

Exploitant heeft keuze:

  • Bestaande vergunning behouden tot einddatum
  • Nieuwe vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen?

Aanvragen kan je als exploitant en bestuurder op 2 manieren:

  • Door bijgevoegde documenten in te vullen en af te geven aan het onthaal, Handboogstraat 36, 2160 Wommelgem of digitaal over te maken naar secretariaat@wommelgem.be

Meer info?

Meer informatie betreffende de voorwaarden en het nieuwe decreet vind je op:

https://www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst

https://www.vlaanderen.be/verplichte-bestuurderspas-voor-taxibestuurders