Impulssubsidies voor sportverenigingen

Er kan jaarlijks een impulssubsidie toegekend worden aan sportverenigingen met een actieve en kwaliteitsvolle werking binnen de gemeente voor het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. De bedoeling is het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen.
Erkenning door de gemeente en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn verplicht.

Je moet elk jaar opnieuw je aanvraag richten aan het schepencollege. Dat moet vóór 1 juni gebeuren volgend op het werkingsjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.