Gebruiksreglement feestmateriaal

Wat

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2019
Op de website geplaatst op 17 december 2019

Artikel 2
Het beschikbare feestmateriaal kan ontleend worden door:

  • Wommelgemse verenigingen en erkende instellingen van Wommelgem ( zoals scholen en RVT )
  • Voor buurt- of straatfeesten alsook jubilarissen in Wommelgem
  • Openbare besturen en naastgelegen gemeenten in zoverre deze aan ons ook gratis
  • ontlenen

Artikel 3
Het feestmateriaal dient aangevraagd te worden via het digitaal loket. Mondelinge of
schriftelijke aanvragen worden niet aanvaard. Wanneer de digitale aanvraag binnenkomt,
wordt de beschikbaarheid van het gevraagde materiaal gecontroleerd waarna er een
bevestiging verstuurd wordt.

Artikel 4
Het beschikbare feestmateriaal bestaat uit :
Stoelen
Tafels
Partytafels
Vlaggenset
Vlaggenmast
Nadarbarelen
Toiletwagen
Afvalvaten
Partytentjes 3m op 3m
Partytentjes 4m op 4m
Partytentjes 5m op 5m
Podiumelementen
Podiumbakken (30 cm hoog)
Podiumbakken (60 cm hoog)

Artikel 5
Bij ontlening van de partytenten 5m op 5m is de ontlener verantwoordelijk voor het afsluiten
van een aansprakelijkheidsverzekering alsook een schadeverzekering. Het te verzekeren
bedrag is € 7.500,00 per tentje.

Artikel 6
De gemeente beschikt over een grote feesttent. Deze wordt enkel ter beschikking gesteld
voor gemeentelijke evenementen al dan niet volledig in eigen beheer dan wel in co-beheer.
Enkel de scholen gevestigd in Wommelgem en evenementen onder Hoge Bescherming
kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de feesttent. Deze aanvraag dient
minstens 2 maanden op voorhand te gebeuren en zal ter goedkeuring voorgelegd worden
aan het college van burgemeester en schepenen.
Indien het gaat om de niet gemeentelijke scholen dienen deze zelf in te staan voor het
verzekeren van de feesttent en dit voor zowel aansprakelijkheid alsook schade. Het te
verzekeren bedrag voor de feesttent bedraagt € 36.000,00.
GEMEENTE WOMMELGEM 3 / 4 Kaakstraat 2 – 2160 Wommelgem info@wommelgem.be
Er dienen minimum 4 helpers aanwezig te zijn bij het opzetten en afbreken van de feesttent.

Artikel 7
De kostprijs van het ontleende materiaal alsook van het vervoer van het feestmateriaal wordt
opgenomen in het retributiereglement feestmateriaal.

Artikel 8
Feestmateriaal kan aangevraagd worden vanaf 1 kalenderjaar vóór de gevraagde
uitleenperiode.

Artikel 9
De aanvragen worden in chronologische volgorde op datum van ontvangst gerangschikt en
behandeld.

Artikel 10
Een eigen evenement heeft steeds voorrang op andere aanvragen.

Artikel 11
Zodra het eigen feestmateriaal ontleend is of allemaal in gebruik is, dient de aanvrager zelf
alternatieven te zoeken .

Artikel 12
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of andere
schadegevallen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

Artikel 13
Het is ten strengste verboden om materiaal verder te ontlenen aan derden.

Artikel 14
Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen beoordeeld worden door het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15
Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbank van
Antwerpen beslecht.