Gebruiksreglement feestmateriaal

Wat

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 maart 2022
Op de website geplaatst op 21 april 2022

Artikel 1

Dit reglement gaat van kracht op 1 mei 2022 en vervangt alle voorgaanden.

Artikel 2

Het beschikbare feestmateriaal kan ontleend worden door:

 • Wommelgemse verenigingen en erkende instellingen van Wommelgem (zoals scholen en RVT)
 • Voor buurt- of straatfeesten alsook jubilarissen in Wommelgem
 • Openbare besturen en naastgelegen gemeenten in zoverre deze aan ons ook gratis ontlenen

Artikel 3

Het feestmateriaal dient aangevraagd te worden via het online reservatiesysteem. Mondelinge of schriftelijke aanvragen worden niet aanvaard. Wanneer de digitale aanvraag binnenkomt, wordt de beschikbaarheid van het gevraagde materiaal gecontroleerd waarna er een bevestiging verstuurd wordt.

Artikel 4

Het beschikbare feestmateriaal bestaat uit:

 • Stoelen
 • Tafels
 • Partytafels
 • Vlaggenset
 • Vlaggenmast
 • Nadarhekken
 • Toiletwagen
 • Afvalvaten
 • Partytentjes 3m op 3m
 • Partytentjes 4m op 4m
 • Partytentjes 5m op 5m
 • Podiumelementen 2m op 2m
 • Podiumbakken (30 cm hoog)
 • Podiumbakken (60 cm hoog)

Artikel 5

Bij ontlening van de partytenten 5m op 5m is de ontlener verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering alsook een schadeverzekering. Het te verzekeren bedrag is € 7.500,00 per tentje.

Artikel 6

De gemeente beschikt over een grote feesttent. Deze wordt enkel ter beschikking gesteld voor gemeentelijke evenementen al dan niet volledig in eigen beheer dan wel in co-beheer. Enkel de scholen gevestigd in Wommelgem en evenementen onder Hoge Bescherming kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de feesttent. Deze aanvraag dient minstens 2 maanden op voorhand te gebeuren en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Gebruikers dienen zelf in te staan voor het verzekeren van de feesttent en dit voor zowel aansprakelijkheid alsook schade. Het te verzekeren bedrag voor de feesttent bedraagt € 36.000,00.

Er dienen minimum 4 helpers aanwezig te zijn bij het opzetten en afbreken van de feesttent.

Bijkomend kunnen de scholen gevestigd in Wommelgem en evenementen onder Hoge Bescherming een aanvraag doen voor het gebruik van bijkomend feestmateriaal, enkel offline beschikbaar in het reservatiesysteem, in bezit van het lokaal bestuur.

Artikel 7

De kostprijs van het ontleende materiaal alsook van het vervoer van het feestmateriaal wordt opgenomen in het retributiereglement feestmateriaal.

Artikel 8

Feestmateriaal kan aangevraagd worden vanaf 1 kalenderjaar vóór de gevraagde uitleenperiode.

Artikel 9

De aanvragen worden in chronologische volgorde op datum van ontvangst gerangschikt en behandeld.

Artikel 10

Een eigen evenement heeft steeds voorrang op andere aanvragen.

Artikel 11

Zodra het eigen feestmateriaal ontleend is of allemaal in gebruik is, dient de aanvrager zelf alternatieven te zoeken .

Artikel 12

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of andere schadegevallen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.

Artikel 13

Het is ten strengste verboden om materiaal verder te ontlenen aan derden.

Artikel 14

Alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement zullen beoordeeld worden door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15

Alle betwistingen tussen de huurder en de verhuurder worden door de rechtbank van Antwerpen beslecht.