Stommehoevenstraat-Nieuwjaarsdrink-zaterdag 25 januari 2020

Goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019

Gepubliceerd op 19 december 2019

Artikel 1

Er wordt toelating verleend om voor de nieuwjaarsdrink in de Stommehoevenstraat de straat gedeeltelijk verkeersvrij te maken op zaterdag 25 januari 2020 tussen 12.00 u. en 23.30 u.

Artikel 2

De Stommehoevenstraat dient te worden afgesloten voor alle verkeer tussen de huisnummers 78 en 84 en dit ten vroegste om 12.00 uur en de baan dient terug opengesteld voor lle verkeer vanaf 23.30 uur. Om dat gedeelte van de straat verkeersvrij te maken dient men nadarbarelen te plaatsen met het verkeersbord C1 ter hoogte van huisnr 78 en 84.

Bijkomend dient er een nadarbareel geplaatst te worden ter hoogte van de kruispunten met de Pietingbaan en de Corluystraat met daarop de vermelding dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is, met daarbij het verkeersbord F45, aangevuld met het verkeersbord C3 uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Artikel 3

Er dient een parkeerverbod ingesteld te worden in de verkeersvrij gemaakte zone, door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "op 25 januari tussen 11.00 uur en 24.00 uur".

Artikel 4

Uitzondering op artikel 5 wordt gemaakt voor:

• dringende interventies van de hulpdiensten;

• dringend opgeroepen artsen.

De organisatie dient een vrije doorgang te voorzien voor de brandweer van minstens 4 meter breedte, deze dient in geval van nood opengezet te worden.

Artikel 5

De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige correcte signalisatie.