Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 2

Milieuvergunningen

Dienstverlening Alle praktische informatie omtrent milieuvergunningen, aanvraagformulieren en bijlagen vind je op de website van de Vlaamse Overheid bij het Departeme...VLAREM-taksen

Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

Dienstverlening Voor een aantal inrichtingen die niet ingedeeld zijn (volgens bijlage I van titel I van het VLAREM) en waarvoor dus geen milieuvergunnings- of melding...