Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 5

Enkele veel voorkomende asbesthoudende materialen

Dienstverlening HECHTGEBONDEN ASBESTAsbestcement Asbestcement is een cementmateriaal waarin 10 à 15% asbestvezels verwerkt zijn. De meest gekende producten zijn: leie...

Gevaren van asbest

Dienstverlening Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen die allen dezelfde eigenschap bezitten: ze splitsen zich in de lengte steeds verder t...

Soorten asbest

Dienstverlening Globaal zijn de verschillende asbestproducten in twee groepen in te delen: hechtgebonden asbest en ongebonden asbest. Hechtgebonden asbest wordt gevor...

Veiligheidsmaatregelen asbest

Dienstverlening Asbest in goede staat laat je best gewoon zitten. Soms zal het asbesthoudend materiaal toch verwijderd of beschadigd moeten worden, bijvoorbeeld bij v...

Waarheen met asbesthoudend afval?

Dienstverlening Ongebonden asbestmaterialen moeten beschouwd worden als erg gevaarlijk. Zij mogen door particulieren niet worden aangeboden op het containerpark. Het ...