Naar inhoud

Zoek

 
1 23VolgendeTotaal aantal rijen: 55

Arbeids- en trajectbegeleiding - sociale tewerkstelling

Dienstverlening Het OCMW helpt je in je zoektocht naar een aangepaste opleiding en/of het vinden van een geschikte tewerkstelling. De trajectbegeleider van het OCMW b...

Balie - OCMW

Dienstverlening Aan de balie van het OCMW kan je terecht met al je welzijnsvragen. De onthaalbediende geeft je de gevraagde informatie of verwijst je door naar de jui...

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Dienstverlening Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst is voornamelijk belast met het verlenen van de geïndividualiseerde hulp. Het treft beslissingen met betrek...

Budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling

Dienstverlening Het OCMW van Wommelgem is bij Ministerieel Besluit erkend als dienst voor schuldbemiddeling. Personen die problemen ondervinden met het beheren van ge...

Crisisopvang

Dienstverlening  Het OCMW van Wommelgem is lid van KINA pv en kan beroep doen op de crisiscel van deze organisatie voor opvang bij dakloosheid en in no...

Deontologische code OCMW-personeel

Dienstverlening De medewerkers van OCMW Wommelgem houden zich aan een deontologische code, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 jul...Deontologische code van het OCMW-personeel Wommelgem

Energiecel

Dienstverlening Wil je weten wat je kan doen om energie te besparen? Wil je weten op welke sociale maatregelen je recht hebt? Ervaar je problemen met het betalen van ...

Financiële hulp

Dienstverlening Recht op Maatschappelijke IntegratieHet OCMW heeft de opdracht het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldo...

Gezinszorg

Dienstverlening Een team van verzorgenden biedt persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aan. Deze hulp omvat ook algemene psychosociale en pedagogische ondersteunin...folder gezinszorgseniorengids

Handleiding agressiebeheersing

Dienstverlening  Handleiding agressiebeheersing voor het personeel van OCMW WommelgemHandleiding agressiebeheersing

Juridisch advies

Dienstverlening  De drempel naar minimale rechtsbescherming is voor vele personen zeer hoog. Door het verlenen van gratis advies en juridische bijstand helpt het...

Juridische bijstand / zitdag advocaat

Dienstverlening Het Comité voor Juridische Bijstand organiseert tweewekelijks een zitdag waarop je gratis een eerste oriënterend juridisch advies kan krijgen van...folder eerstelijnshulp advocaat

Karweidienst

Dienstverlening Het OCMW Wommelgem beschikt niet over een eigen karweidienst. De dienst thuis- en seniorenzorg kan zorgbehoevende personen wel doorverwijzen naar org...

Kinderopvang bij onthaalouders

Dienstverlening Het OCMW Wommelgem werkt  samen met Landelijke Kinderopvang vzw.Contactgegevens vzw Landelijke Kinderopvang:070/24 60 41- LKOWommelgem@Landelijke...

Klachtenprocedure

Dienstverlening OCMW Wommelgem beschikt over een klachtenprocedure.Elke gebruiker van de OCMW-diensten of derden die betrokken zijn bij de hulpverlening kunnen k...klachtenprocedure OCMW Wommelgem

Landelijke kinderopvang

Dienst  

Leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Dienstverlening

Lokale Advies Commissie

Dienstverlening De Lokale Advies Commissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees. Daarvoor moeten s...

Mantelzorgtoelage

Dienstverlening De Wommelgemse Mantelzorgpremie is een financiële tegemoetkoming voor informele thuiszorgers die zich vrijwillig en kwaliteitsvol inzetten voor z...Aanvraagformulier gemeentelijke mantelzorgpremie OCMWseniorengids

Minder Mobielen Centrale - MiMoSa

Dienstverlening De Mindermobielencentrale is een dienst die vrijwillige chauffeurs en minder mobiele gebruikers samenbrengt.MiMoSa is een mindermobielencentrale ...Afsprakennota tussen het OCMW en de vrijwillige chauffeursFolder MiMoSa

Minimale levering aardgas

Dienstverlening Gezinnen die het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode wegens gebrek aan betaalmogelijkheden worden ondersteund door het OCMW. ...

OCMW - Financiele dienst

Dienst De financiële dienst van OCMW staat onder leiding van de financieel beheerder. De boekhouder geeft je graag alle informatie betreffende gefacture...

OCMW - Het Sociaal Huis van Wommelgem

Dienst De missie van het OCMW bestaat erin iedere persoon die in Wommelgem verblijft, in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt ...

OCMW - Juridische hulpverlening

Dienst Alle inwoners van de gemeente kunnen op de juridische dienst van het OCMW terecht voor gratis juridisch advies. Er is geen inkomensgrens. 

OCMW - Minder Mobielen Centrale

Dienst De vrijwillige chauffeurs van mindermobielencentrale MiMoSa zorgen voor veilig, goedkoop en comfortabel vervoer van personen die niet over een eigen v...