Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 3

Beroep aantekenen

Dienstverlening Meer informatie over de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van het schepencollege vind je hier.

Brandweer

Dienst Op 4 februari 1873 besliste de Wommelgemse gemeenteraad om een eigen blusmaatschappij op te richten, de voorloper van het huidig brandweerkorps.De gem...

Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening

Dienstverlening De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening trad in werking op 1 september 2009. Het is de gecoördineerde veruiterlijking van het decreet van 18 mei 1999 ho...