Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 5

Aanplakking vergunning

Dienstverlening Wanneer het schepencollege een vergunning heeft verleend voor de aangevraagde werken, wordt de aanvrager hiervan aangetekend in kennis ...

Beroep aantekenen

Dienstverlening Meer informatie over de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van het schepencollege vind je hier.

Dossiersamenstelling bij verkavelingen

Dienstverlening In een dossier voor een verkavelingsaanvraag of aanvraag tot wijziging van een verkaveling moeten heel wat belangrijke documenten toegevoegd worden. W...

Verkavelingsvergunning

Dienstverlening Verkavelingsvergunning volgens Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Onderafdeling 2. Verkavelingsvergunningsplicht Art. 4.2.15. §1. Niemand mag zonder v...

Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening

Dienstverlening De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening trad in werking op 1 september 2009. Het is de gecoördineerde veruiterlijking van het decreet van 18 mei 1999 ho...