Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 18

Aangifte van de heffing op waterverontreiniging en/of op winning van grondwater

Dienstverlening GrootverbruikersOndernemingen, instellingen, verenigingen, landbouwers,... die minstens 500 m³ leidingwater verbruiken en/of beschikken over een eigen...

Aanstiplijst Vlaamse verordening hemelwater

Dienstverlening Waarvoor dient dit formulier?Met dit formulier kan je nagaan of je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de gewestelijke stedenbo...

Afkoppeling regenwater

Dienstverlening Wanneer in een straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, moet het water van de woningen in deze straat afgekoppeld worden. Ook bij nieuwbouw...presentatie afkoppeling (12MB - ppt)gemeentelijk reglement keuring privé-waterafvoer

Afkoppelingswerken

Dienstverlening Wanneer in een straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, dient het water van de woningen in deze straat afgekoppeld te worden. Meer info hie...

Energiecel

Dienstverlening Wil je weten wat je kan doen om energie te besparen? Wil je weten op welke sociale maatregelen je recht hebt? Ervaar je problemen met het betalen van ...

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater

Dienstverlening AlgemeenDat het vaak regent in België, is ons allemaal wel bekend. Ook het feit dat hevige regenval voor plotse overstromingen kan zorgen, hebben we a...

Groendaken

Dienstverlening Ondanks het feit dat vegetaties op daken in bepaalde landen (bv. Scandinavië) reeds eeuwenlang gebruikt worden als dakbedekking en in de laatste ...

In gebruik nemen of aanmelden / buiten gebruik stellen of afmelden van een eigen waterwinning

Dienstverlening Wanneer je een eigen waterwinning in gebruik neemt of buiten gebruik stelt, moet je dat binnen de twee maanden melden aan:VMM Afdeling Economisch Toez...

Lokale Advies Commissie

Dienstverlening De Lokale Advies Commissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees. Daarvoor moeten s...

Premie groendak

Dienstverlening Om zoveel mogelijk regenwater te bufferen, keert de gemeente een premie uit voor de aanleg van een groendak.De premie bedraagt 31 euro/m² met een maxi...premieformulier groendak

Premie hemelwaterinstallatie

Dienstverlening Om het hergebruik van regenwater te stimuleren, keert de gemeente Wommelgem een premie uit voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie. De premie bed...nieuwe premiereglement en aanvraagformulier hemelwaterinstallaties

Premie individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie

Dienstverlening In sommige straten in het buitengebied van Wommelgem is geen riolering aanwezig en wordt dat naar de toekomst toe ook niet voorzien. De gezinnen die d...nieuwe premiereglement en aanvraagformulier individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties

Premie infiltratievoorziening

Dienstverlening Om zo veel mogelijk regenwater in de bodem te laten infiltreren in plaats van rechtstreeks af te voeren naar het rioolstelsel keert de gemeente Wommel...premieformulier infiltratievoorziening

Rioolaansluiting

Dienstverlening AlgemeenDe riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die het regenwater en afvalwater afvoeren naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlo...aanvraagformulier aansluiting op de rioleringgemeentelijk reglement privé-waterafvoer

Verplichte plaatsing verzegelde debietmeter

Dienstverlening Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde debietmeter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder ...

Waterverkoopreglement

Dienstverlening Hoe moet je na een verhuis je aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kan je als eigenaar verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactu...reglement keuring privé-waterafvoer

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Dienstverlening Bij de bouw van een woning leggen het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de...

Zuinig met water - tips

Dienstverlening Water voor de toekomst: elke druppel telt!Onze watervoorraden lijken onuitputtelijk. In Vlaanderen regent het immers vaak, met soms overstromingen tot...