Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 12

Behaag Natuurlijk

Dienstverlening Tijdens de Behaagactie slaan Natuurpunt, de Milieuraad en het gemeentebestuur de handen in elkaar ter promotie van streekeigen groen.Hagen, houtkanten...bestelformulier 2017

Betoelaging natuurverenigingen bij aankoop van gronden

Dienstverlening

Brandwonden door berenklauw

Dienstverlening In België bestaan er twee soorten berenklauwen: de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw. De reuzenberenklauw wordt 5 meter hoog e...

Groendaken

Dienstverlening Ondanks het feit dat vegetaties op daken in bepaalde landen (bv. Scandinavië) reeds eeuwenlang gebruikt worden als dakbedekking en in de laatste ...

Habitatrichtlijngebied

Dienstverlening Natuurbehoud kent geen grenzen. Daarom is een optimale samenwerking is tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie noodzakelijk en werd een...

Natuur in je tuin

Dienstverlening De gebieden in Vlaanderen waar de natuur nog vrij spel heeft, zijn door toenemende verkavelingprojecten en wegenbouw erg klein geworden. Ook liggen di...

Natuurdecreet

Dienstverlening Het nieuwe ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’ van 21 oktober 1997 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1...

Natuurreservaten

Dienstverlening In Wommelgem bevinden zich 2 natuurreservaten: de Beemdkant en het Veer. De reservaten zijn eigendom van Natuurpunt Schijnvallei. Natuurpunt Schijnval...

Natuurvergunningen

Dienstverlening In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Door het verdwijnen van diverse vegetaties zoals bos en grasland en het wijzigen van het rel...

Premie groendak

Dienstverlening Om zoveel mogelijk regenwater te bufferen, keert de gemeente een premie uit voor de aanleg van een groendak.De premie bedraagt 31 euro/m² met een maxi...premieformulier groendak

Processierupsen

Dienstverlening Al vele jaren wordt onze gemeente tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Vraat aan eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de mee...

Regionaal Landschap de Voorkempen

Dienstverlening Wommelgem maakt deel uit van het Regionaal Landschap De Voorkempen. Een regionaal landschap is een streek met belangrijke natuur- en landschapswaarden...