Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 20

Daisyboeken

Dienstverlening Daisyboeken zijn luisterboeken, maar door het Daisy-formaat op cd-rom heb je meer mogelijkheden dan met een gewoon luisterboek.In Daisyboeken kan je b...

Gezinszorg

Dienstverlening Een team van verzorgenden biedt persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aan. Deze hulp omvat ook algemene psychosociale en pedagogische ondersteunin...folder gezinszorgseniorengids

Internet en MS Office in de bibliotheek

Dienstverlening Als je lid bent van de bib, mag je elke dag 1 uurtje gebruik maken van het internet.Je kan wel best reserveren, ter plaatse of telefonisch op het numm...

Karweidienst

Dienstverlening Het OCMW Wommelgem beschikt niet over een eigen karweidienst. De dienst thuis- en seniorenzorg kan zorgbehoevende personen wel doorverwijzen naar org...

Mantelzorgtoelage

Dienstverlening De Wommelgemse Mantelzorgpremie is een financiële tegemoetkoming voor informele thuiszorgers die zich vrijwillig en kwaliteitsvol inzetten voor z...Aanvraagformulier gemeentelijke mantelzorgpremie OCMWseniorengids

Minder Mobielen Centrale - MiMoSa

Dienstverlening De Mindermobielencentrale is een dienst die vrijwillige chauffeurs en minder mobiele gebruikers samenbrengt.MiMoSa is een mindermobielencentrale ...Afsprakennota tussen het OCMW en de vrijwillige chauffeursFolder MiMoSa

OCMW - Thuisdiensten

Dienst

Personenalarm

Dienstverlening Voor meer informatie over een personenalarm kan je terecht bij de thuisdiensten van het OCMW.Het OCMW stelt zelf geen toestellen ter beschik...seniorengids

Plaatsing in bejaardentehuis

Dienstverlening Het OCMW kan tussenkomen in plaatsingskosten in bejaardentehuizen als de bejaarde niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten z...Bijkomende informatie

Rustpensioen

Dienstverlening Er bestaan verschillende pensioenstelsels. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, uitbetaling,...) verschillen per stelsel. Werknemerspensioen...

Seniorenwoningen

Dienstverlening Het OCMW van Wommelgem beschikt over tien woningen die verhuurd worden aan senioren.Personen die op de wachtlijst staan voor deze woningen kunnen onde...reglement toewijzing seniorenwoningenseniorengids

Sociaal telefoontarief

Dienstverlening  Sommige mensen kunnen van een verminderd telefoontarief genieten.Voor meer informatie klik je hier. Voor meer uitleg kan je steeds terecht bij d...

Sociale tarieven De Lijn

Dienstverlening  Sommige mensen kunnen abonnementen of vervoerbewijzen bij  De Lijn aan verminderd tarief krijgen. Voor meer informatie klik hier....

THAB -Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Dienstverlening Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Meer informatie over de tegemoetkom...Seniorengids

Tussenkomst van het OCMW bij begrafenis

Dienstverlening Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen de begrafeniskosten.Als er geen familie of erfgenamen zijn of als zij daarvoor onvoldoende middelen h...

Warme maaltijden

Dienstverlening Voor meer informatie over de levering van warme maaltijden kan je terecht bij de dienst thuis- en seniorenzorg.Het OCMW biedt zelf geen warme maa...Seniorengids

Wegwijzer in de bibliotheek

Dienstverlening Uitleningen gebeuren met de elektronische identiteitskaart.Wie niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, krijgt een lenerspasje.Vanaf de ...

Woon- en Zorgcentrum Hof ten Dorpe

Dienst Welkomstraat 61 Tel. 03 291 15 70Fax: 03 291 15 71E-mail: hoftendorpe@hoftendorpe.be Hof ten Dorpe is een modern woon- en zorgcentrum dat zorg draagt ...

Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef vzw

Dienst Kruizemunt 15tel. 03-354 34 51Fax: 03-354 34 57E-mail: wzhsintjozef@emmaus.beWoon- en Zorgcentrum Sint-Jozef is een rust- en verzorgingstehuis vo...

Woon- en Zorgcentrum Wommelgheem

Dienst Selsaetenstraat 50 Tel. 03-353 34 15 Fax: 03-354 47 72 E-mail: wommelgheem@armonea.beWommelgheem is een rust- en verzorgingstehuis met 90 bewoners en ...