Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 14

Aanplakking vergunning

Dienstverlening Wanneer het schepencollege een vergunning heeft verleend voor de aangevraagde werken, wordt de aanvrager hiervan aangetekend in kennis ...

Belasting op vergunningsplichtige inrichtingen

Dienstverlening AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 19 DECEMBER 2013DATUM PUBLICATIE WEBSITE: DONDERDAG 16 JANUARI 2014Art. 1.- Met ingang van 01 j...

Beroep aantekenen

Dienstverlening Meer informatie over de beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van het schepencollege vind je hier.

Besluit meldingsplicht

Dienstverlening Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Dit besluit tree...

Dossiersamenstelling bij een stedenbouwkundige aanvraag

Dienstverlening Bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag is de samenstelling van het dossier erg belangrijk. De dossiersamenstelling is niet voor elk dossi...

Dossiersamenstelling bij verkavelingen

Dienstverlening In een dossier voor een verkavelingsaanvraag of aanvraag tot wijziging van een verkaveling moeten heel wat belangrijke documenten toegevoegd worden. W...

Energieprestatieregelgeving

Dienstverlening Als je een stedenbouwkundige vergunning krijgt voor een nieuwbouw of een verbouwing moet je voldoen aan de eisen die opgelegd zijn in de energiepresta...

KAMP C - Gratis en duurzaam bouwadvies in je gemeente

Dienstverlening Gratis Duurzaam Bouwadvies in WommelgemBij de realisatie van je droomhuis zijn de principes van duurzaam bouwen bijna niet meer weg te denken. Duurzaa...

Procedure bij een stedenbouwkundige vergunning

Dienstverlening Wanneer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indient, volgt je dossier een hele weg. Hier is een beknopt overzicht: Indienen van het ...

Stedenbouwkundige regularisatieaanvraag

Dienstverlening AlgemeenAls je een woning of ander gebouw wil kopen, kan je best, na het bezichtigen ervan, even langskomen op onze dienst om de feitel...

Tombola's

Dienstverlening Een vereniging die wenst over te gaan tot het organisatie van een tombola waarbij de biljetten over een langere periode verkocht worden en de prijzen ...

Verkavelingsvergunning

Dienstverlening Verkavelingsvergunning volgens Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Onderafdeling 2. Verkavelingsvergunningsplicht Art. 4.2.15. §1. Niemand mag zonder v...

Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening

Dienstverlening De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening trad in werking op 1 september 2009. Het is de gecoördineerde veruiterlijking van het decreet van 18 mei 1999 ho...

Werken vrijgesteld van medewerking architect

Dienstverlening Welke werken er vrijgesteld zijn van medewerking van architect vind je hieronder:bvr 23/5/2003 b.s. 16/7/2003 wijz. bvr 29/5/2009 b.s. 25/8/2009 wijz....