Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 11

Belasting op het bouwen en verbouwen

Dienstverlening AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 13 augustus 2014DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 16 februari 2015 Art.1.- Er wordt met ingang van 01 ja...

Bouw- en sloopafval: algemene info

Dienstverlening Op de eenvoudige vraag wat men onder ‘bouw- en sloopafval’ moet verstaan, bestaat geen eenvoudig en eenduidig antwoord. De reden? Het is net...

Dossiersamenstelling bij een stedenbouwkundige aanvraag

Dienstverlening Bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag is de samenstelling van het dossier erg belangrijk. De dossiersamenstelling is niet voor elk dossi...

Duurzaam bouwen

Dienstverlening Duurzaam bouwen steunt op drie principes:- Beperk de vraag tot het essentiële, tot de werkelijke behoeften.- Gebruik zoveel mogelijk duurzame mat...

Energieprestatieregelgeving

Dienstverlening Als je een stedenbouwkundige vergunning krijgt voor een nieuwbouw of een verbouwing moet je voldoen aan de eisen die opgelegd zijn in de energiepresta...

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater

Dienstverlening AlgemeenDat het vaak regent in België, is ons allemaal wel bekend. Ook het feit dat hevige regenval voor plotse overstromingen kan zorgen, hebben we a...

KAMP C - Gratis en duurzaam bouwadvies in je gemeente

Dienstverlening Gratis Duurzaam Bouwadvies in WommelgemBij de realisatie van je droomhuis zijn de principes van duurzaam bouwen bijna niet meer weg te denken. Duurzaa...

Premies van de Vlaamse Overheid

Dienstverlening Vlaamse renovatiepremie  Vlaamse verbeteringspremie  Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden Ondersteuning voor fotovoltaïsche zonne-energie in V...

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Dienstverlening Bij de bouw van een woning leggen het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de...

Werken vrijgesteld van medewerking architect

Dienstverlening Welke werken er vrijgesteld zijn van medewerking van architect vind je hieronder:bvr 23/5/2003 b.s. 16/7/2003 wijz. bvr 29/5/2009 b.s. 25/8/2009 wijz....

Wooninfopunt

Dienstverlening Alle info over wonen aan één loket Ben je op zoek naar een sociale of betaalbare huurwoning? Weet je niet welke premies je kan krijgen v...Openingsuren juli-december 2017Openingsuren WIP 2018