Naar inhoud

Zoek

 
1 Totaal aantal rijen: 8

Belasting op het bouwen en verbouwen

Dienstverlening AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 13 augustus 2014DATUM PUBLICATIE WEBSITE: MAANDAG 16 februari 2015 Art.1.- Er wordt met ingang van 01 ja...

Dossiersamenstelling bij een stedenbouwkundige aanvraag

Dienstverlening Bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag is de samenstelling van het dossier erg belangrijk. De dossiersamenstelling is niet voor elk dossi...

Duurzaam bouwen

Dienstverlening Duurzaam bouwen steunt op drie principes:- Beperk de vraag tot het essentiële, tot de werkelijke behoeften.- Gebruik zoveel mogelijk duurzame mat...

Energieprestatieregelgeving

Dienstverlening Als je een stedenbouwkundige vergunning krijgt voor een nieuwbouw of een verbouwing moet je voldoen aan de eisen die opgelegd zijn in de energiepresta...

Stedenbouwkundige attesten

Dienstverlening Mondeling verkregen informatie heeft weinig juridische waarde. Daarom kan je bij het gemeentebestuur een stedenbouwkundig attest aanvragen. Daarin kan...

Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening

Dienstverlening De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening trad in werking op 1 september 2009. Het is de gecoördineerde veruiterlijking van het decreet van 18 mei 1999 ho...

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Dienstverlening Bij de bouw van een woning leggen het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de...

Werken vrijgesteld van medewerking architect

Dienstverlening Welke werken er vrijgesteld zijn van medewerking van architect vind je hieronder:bvr 23/5/2003 b.s. 16/7/2003 wijz. bvr 29/5/2009 b.s. 25/8/2009 wijz....