Naar inhoud

Technische dienst en Mobiliteit

 De administratieve dienst openbare werken behandelt dossiers en staat ten dienste van de bevolking voor alle informatie m.b.t.:

- gemeentelijke infrastructuur en technisch beheer gemeentegebouwen.
- wegen en rioleringen
- uitbreiding en aanpassingen aan nutsleidingen (waterleidingnet, TV-distributienet, laag- en hoogspanningsnet, aardgasnet) 
- openbare verlichting
- buurtwegen en waterlopen
- voet- en fietspaden
- verkeer en mobiliteit
- opmaken en opvolgen (aankoop) dossiers van werken, leveringen en diensten (wegenaanleg, rioleringen, groenonderhoud, ruimen van baangrachten en waterlopen, gemeentelijke bouwprojecten, aankoop voertuigen, machines en benodigdheden, onderhoudscontracten, ...)

 

Wat kan je hier vinden?

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.

Meer info