Naar inhoud

Aanvullende reglementen

Aanvullende reglementen hebben de bedoeling om definitieve toestanden te reglementeren zoals het invoeren van een snelheidsbeperking, creëren van parkeerplaatsen, het instellen van éénrichtingsverkeer in een bepaalde straat of wijk,...

Voordat het reglement uitgevoerd kan worden, moeten enkele stappen ondernomen worden.

Procedure:       Princiepsbeslissing schepencollege
                         Advies politiediensten
                         Goedkeuring gemeenteraad
                         Voorleggen ministerie van mobiliteit en verkeer
                         Bestellen verkeersborden
                         Plaatsing borden

Het doorlopen van de volledige procedure neemt ongeveer 3 à 4 maanden in beslag.

Overzicht:

Praktisch

Technische dienst en Mobiliteit

Kaakstraat 2 - 1e verd.
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 57
Fax:  03-353 40 26
technischedienst@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8.30 - 12.00 u.
    18 - 20 u.
Dinsdag 8.30 - 12.00 u.
Woensdag 8.30 - 12.00 u.
Donderdag 8.30 - 12.00 u.
Vrijdag 8.30 - 12.00 u.