Naar inhoud

Woningkwaliteit

Verwaarloosde woning

Sinds het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 in het leven werd geroepen, zijn er heel wat zaken veranderd.
Zo heeft de gemeente nu de taak om de kwaliteit van het woningpatrimonium strenger te bewaken. Vroeger nam Wonen Vlaanderen de taken inzake woningkwaliteit voor het grootste deel op zich, maar tegenwoordig vallen er steeds meer taken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het is de taak van de gemeente om de woningkwaliteit in de gemeente te bewaren en zo mogelijk te verbeteren. Dat is mede de taak van de huisvestingsambtenaar.
Zo voert de huisvestingsambtenaar onderzoeken op het vlak van verwaarlozing, leegstand, ongeschikte of onbewoonbare situaties en hygiëne bij woningen.
De huisvestingsambtenaar maakt daarvoor een leegstandsregister op, een lijst van verwaarloosde woningen,... Op die manier worden woningen en gebouwen op regelematige basis gecontroleerd.

Wanneer er zich ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico's voordoen, kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Als dat het geval is en daarvan melding wordt gedaan bij de gemeente, komt er iemand van de gemeente een vooronderzoek doen. De resultaten van het vooronderzoek worden doorgegeven aan de bevoegde instantie. De woning wordt dan bezocht door de wooninspectie en er wordt een technisch verslag opgemaakt. Zij maken hun advies over aan de gemeente en de burgemeester neemt dan een beslissing om de woning al dan niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. De gemeente probeert altijd eerst tot een overeenkomst te komen met de eigenaar om eventuele herstellingswerken uit te voeren. Daarna kan er een heronderzoek gevoerd worden.

Als je enig vermoeden hebt dat er een pand leegstaat, wordt verwaarloosd of verschijnselen vertoont van verkrotting, kan je dat steeds melden aan de gemeente. Op die manier bewaken en bewaren we samen de woningkwaliteit in onze gemeente!

Overzicht:

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.