Naar inhoud

Meldingen

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat sinds 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid.

Sinds 1 december 2010 werd voor een aantal werken de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

De bedoeling van de meldingsplicht is om de administratieve procedure te vergemakkelijken. Bij een stedenbouwkundige vergunning wordt er binnen 75 dagen een beslissing over de aanvraag genomen en moet je dan nog 35 dagen wachten na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning voor je kan starten met de werken.
Met de meldingsplicht is dat niet meer het geval. Na 20 dagen mag je gewoon starten met de werken.

Natuurlijk geldt die meldingsplicht niet voor alle werken. Enkele voorbeelden van meldingsplichtige werken:

  • werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie, uitgevoerd binnen in de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak;
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
  • zorgwonen

Melden is enkel mogelijk als je project aan een aantal voorwaarden voldoet. Je informeert dan ook best eerst bij de gemeente (dienst ruimtelijke ordening). Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat.

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. De nodige formulieren vind je hier.
Na 20 dagen (geteld vanaf het indienen van het meldingsdossier) kan je starten met de werken.

Opgelet! Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets voor wat betreft de meldingsdossiers en stedenbouwkundige dossiers. Ook bij een melding kan de medewerking van een architect verplicht zijn.

Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is bijvoorbeeld de medewerking van een architect verplicht, ook als je de werken kan aanvragen met een melding. Ook de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het verplicht aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) veranderen niet.

Overzicht:

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.