Naar inhoud

Ruimtelijke structuurplannen

Elk bestuursniveau, zowel het Vlaamse, het provinciale als het gemeentelijke moet verplicht een ruimtelijk structuurplan opmaken.

Wat is een ruimtelijk structuurplan?
Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsplannen die per bestuursniveau aangeven in welke richting men de ruimtelijke ontwikkeling wil zien evolueren en waarin men aangeeft hoe men dat zal doen.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie vaste onderdelen:

  • In het informatief gedeelte wordt de bestaande ruimtelijke toestand beschreven.
  • Het richtinggevend gedeelte geeft aan hoe men wil dat de ruimtelijke ontwikkeling evolueert.
  • In het bindend gedeelte worden de maatregelen opgesomd die het bestuur zal uitvoeren binnen een bepaalde termijn.

Elk bestuursniveau doet uitspraken over ruimtelijke structuren op haar niveau. Zo is de Fortengordel rond Antwerpen van structureel belang op provinciaal niveau en is het Albertkanaal een belangrijke economische as op gewestelijk niveau.

Goed om te weten is ook dat structuurplannen van een lager bestuursniveau niet mogen afwijken van bepalingen uit structuurplannen van een hoger bestuursniveau. Zo kan er in een gemeentelijk structuurplan niets staan dat in strijd is met bepalingen uit een provinciaal structuurplan.

Een ruimtelijk structuurplan is dus geen plan dat bestemmingen vastlegt of wijzigt, maar het is simpelweg een beleidsdocument. Een ruimtelijk structuurplan op zich wijzigt immers niets aan de bestemming van een bepaald perceel en het heeft geen juridische gevolgen. Het is enkel bindend voor de overheid, niet voor de burger.

Hieronder vind je meer informatie over de structuurplannen op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau.

Overzicht:

Praktisch

Ruimtelijke ordening - Stedenbouw

Kaakstraat 2
2160 Wommelgem


Tel:  03-355 12 81
Fax:  03-353 40 26
ruimtelijkeordening@wommelgem.be

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag   8.30 - 12.00 u.
     18 - 20 u.
Dinsdag   8.30 - 12.00 u.
Woensdag   8.30 - 12.00 u.
Donderdag   8.30 - 12.00 u.
Vrijdag   8.30 - 12.00 u.